Priority Consulting

Priority Consulting auttaa yrityksiä oikean suunnan löytämisessä ja tukee niin yrittäjiä kuin yrityksen johtoa yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Priority Consulting helps companies to find the right direction and supports the entrepreneurs and management of the company in the development of business.

Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen:

Jokaisen yrityksen tavoitteena on toimia kannattavasti, kasvattaa liiketoimintaa ja varmistaa yrityksen toiminta myös tuleville vuosille. Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavan liiketoiminnan tekeminen ei ole yksinkertaista vaan vaatii keskittymistä liiketoiminnan kannalta olennaisiin asiohin, oikeita resursseja ja aikaa tehdä muutoksia.


The company's business development:

Each company's goal is to operate profitably, grow their business and ensure the company's operations for the coming years. Business development and for to get profitable business is not easy. It requires that you can concentrate to core issues of business have right resources and time to do development.

Yrityksen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen:

Kannattava liiketoiminta perustuu toimivaan myyntiin ja markkinointiin. Yrityksen liiketoiminnan kasvun ja kehittymisen kannalta on tärkeää että myynti ja markkinointi kohdentuu oikein niin vanhoille kuin uusille asiakkaille. Siksi on hyvä varmistaa että kaikki myyntiin tai markkinointiin käytettävissä olevat kanavat ja resurssit on otettu tehokkaasti käyttöön.

The development of the company's sales and marketing:

Profitable business based on right sales and marketing. It's important for the business growth that you target your marketing activities right for existing and new customers. Therefore, it is good to make sure that all the available sales or marketing channels and resources have been effectively introduced.

Ota yhteyttä - Contact!

Priority Consulting, jammu.mattila@priorityconsulting.fi, phone +358 (0)451370060.

omakuva_savonlinna-23.7.13_2.jpg

Jammu Mattila on työskennellyt yli 25 vuoden ajan kotimaisten ja kansainvälisten yritysten johtotehtävissä kuten liiketoiminta johtajana, maajohtajana ja toimitusjohtajana. Lisäksi kokemusta on kertynyt useista start-up yrityksistä perustajana, advisorina, osakkaana ja hallituksen jäsenenä.

Jammu Mattila has over 25 years experience of management positions as a business director, country manager and CEO in domestic and international companies. Jammu has also experience of start-up companies as a founder, advisor and as a member of the Board of Directors.